pro

Altres catalitzadors

  • Altres catalitzadors

    També oferim catalitzadors en sèrie i grup utilitzats en el processament químic petroquímic i de gas natural, com ara catalitzadors i adsorbents en unitats d'amoníac sintètic, unitat de producció d'hidrogen, catalitzador d'hidrogenació d'acetilè en processament de PE, catalitzador de deshidrogenació de propà, etc.