pro

Altres catalitzadors

  • Altres catalitzadors

    També oferim catalitzadors de sèrie i de grup utilitzats en el processament de productes químics petroquímics i de gas natural, com ara catalitzadors i adsorbents en la unitat d’amoniac sintètic, unitat productora d’hidrogen, catalitzador d’hidrogenació d’acetilè en el processament de PE, catalitzador de deshidrogenació de propà, etc.