pro

Propietats i aplicació del carbó actiu

Carbó activat: és un tipus d’adsorbent no polar que s’utilitza més. En general, s’ha de rentar amb àcid clorhídric diluït, seguit d’etanol i després rentar-lo amb aigua. Després d'assecar-se a 80 ℃, es pot utilitzar per a cromatografia en columna. El carbó activat granular és la millor opció per a la cromatografia en columna. Si es tracta de pols fina de carbó actiu, és necessari afegir una quantitat adequada de diatomita com a ajuda del filtre, per evitar un flux de flux massa lent.
El carbó activat és un adsorbent no polar. La seva adsorció és oposada al gel de sílice i a l'alúmina. Té una forta afinitat per les substàncies no polars. Té la capacitat d’adsorció més forta en solució aquosa i més feble en dissolvents orgànics. Per tant, la capacitat d’elució de l’aigua és la més feble i el dissolvent orgànic és més fort. Quan la substància adsorbida s’elueix a partir del carbó activat, disminueix la polaritat del dissolvent i disminueix la capacitat d’adsorció del solut sobre el carbó activat i augmenta la capacitat d’elució de l’eluant. Es van aïllar components solubles en aigua, com ara aminoàcids, sucres i glucòsids.


Hora de publicació: 5 de novembre de 2020