pro

Estudi sobre el procés de lixiviació d'àcids del catalitzador d'hidrotractament basat en Co Mo

Es va utilitzar la metodologia de la superfície de resposta (RSM) per estudiar el procés de lixiviació d’àcid nítric de residus de catalitzador d’hidrotractament basat en Co Mo. L’objectiu d’aquest estudi era introduir el CO i el Mo a partir del catalitzador gastat en el dissolvent en forma de soluble en aigua, per tal de facilitar la posterior purificació i recuperació, i realitzar el tractament inofensiu i l’aprofitament dels recursos dels residus sòlids. temperatura i relació sòlid-líquid. Els principals factors d’influència es van determinar mitjançant la metodologia de la superfície de resposta i es va establir l’equació del model dels paràmetres del procés i la taxa de lixiviació de cobalt i molibdè. En les condicions òptimes de procés obtingudes pel model, la taxa de lixiviació del cobalt va ser superior al 96% i la taxa de lixiviació del molibdè va ser superior al 97%. Va mostrar que els paràmetres òptims del procés obtinguts pel mètode de la superfície de resposta eren precisos i fiables i es podien utilitzar per guiar el procés de producció real


Hora de publicació: 5 de novembre de 2020